Jak się zachować na sali sądowej
3 czerwca 2013

Wszyscy doskonale wiedzą jak ważne jest, żeby nasze zachowanie było adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy. Powyższe jest zwłaszcza istotne w sądzie, albowiem strony chciałaby na sądzie wywrzeć najlepsze wrażenie. Tymczasem strony nie wiedzą: przy której ławce powinny zająć miejsce, kiedy mogą zabrać głos oraz czy powinny stać, czy też mogą siedzieć. Problemu z…

Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci – Część II
1 czerwca 2013

W jednym z poprzednich wpisów opisałam szczegółowo w jaki sposób wierzyciel może na drodze przedsądowej wzywać dłużnika do zapłaty (tutaj znajdą Państwo wspomniany wpis). Kiedy dłużnik zignorował wezwanie do zapłaty skierowane do niego przez wierzyciela lub wprost odmawia zapłaty, wierzyciel chcąc dochodzić należności pieniężnej, powinien skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel powinien jednak zastanowić…

Choroba pracownika jako podstawa wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
26 maja 2013

Każdy pracodawca wie, że nic tak nie utrudnia pracy jak nagła i niezapowiedziana nieobecność pracownika. Taka absencja najczęściej jest spowodowana chorobą lub skorzystaniem przez pracownika z urlopu na żądanie. Oczywiście każdy pracownik ma prawo chorować, ale co w sytuacji, gdy te choroby są tak częste, że wręcz dezorganizują pracę? Czy można z takim pracownikiem rozwiązać…

Umieszczenie informacji gospodarczej o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów
23 maja 2013

Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych wprowadziła rozróżnienie pomiędzy wymogami formalnymi wniosku o umieszczenie informacji gospodarczych od rozróżnienia czy wniosek dotyczy konsumenta czy przedmiot występujący w profesjonalnym obrocie. O wymogach formalnych wniosku dotyczących podmiot nie będący konsumentem traktuje mój poprzedni wpis – Umieszczenie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów. W praktyce często zdarza się, że to…