Prawo pracy - adwokat Wrocław
wsparcie adwokata dla pracowników i pracodawców we Wrocławiu

Prawo pracy to zespół norm prawnych (wynikających z Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych) związanych ze stosunkiem pracy, określających prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Prawo pracy dotyczy więc różnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, czyli pracowników i pracodawców. Obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zatrudnieniem.

Nasza wrocławska kancelaria adwokacka pomaga klientom również w zakresie prawa pracy. Adwokat może reprezentować interes zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jako specjalista w tej dziennie służy kompleksowym wsparciem – od udzielania porad prawnych aż po reprezentację klienta w sądzie w sprawach dotyczących np.:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (czyli zwolnienia dyscyplinarnego),
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • wypłaty odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing, dyskryminację itd.
 • zakazu konkurencji,
 • wypadków przy pracy,
 • zapłaty wynagrodzenia lub innych należnych świadczeń – np. odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe.
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu
Prawo cywilne

Pracownik ma szansę na to, aby wygrać spór z pracodawcą wynikający np. z nierównego traktowania czy poniesienia konsekwencji niezapewnienie odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Prawnik zajmujący się prawem pracy korzystając z doświadczenie i wiedzy, może pomóc pracownikowi w walce z pracodawcą. Jeśli pracownik czuje się w jakimś sensie poszkodowany przez pracodawcę, nie powinien bać się poszukać fachowej pomocy i powalczyć o swoje prawa.

Dziedziną regulującą prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców jest prawo pracy. Adwokat specjalizujący się w nim reprezentować może interesy obu tych stron w różnych postępowaniach. Wiedza i doświadczenie prawnika mogą przydać się także pracodawcom w bieżącym funkcjonowaniu prowadzonych przez nich firm.

Wśród spraw, w jakich najczęściej na wsparcie adwokata liczą pracownicy, znajdują się, m.in.: mobbing, nadgodziny, wypowiedzenia, zwolnienia dyscyplinarne, upomnienia, nagany. Nierzadko także problemem, w którym pomaga prawnik, są: łamanie obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych, umowy śmieciowe i zwolnienia grupowe.

Sprawy o alimenty

Z kolei pracodawcy z reguły potrzebują obsługi prawnej w zakresie prawa pracy przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów oraz wsparcia w sporach mających miejsce w ramach stosunku pracy z pracownikami. Dotyczą one zazwyczaj wynagrodzenia, rozwiązania umowy o pracę, przestrzegania klauzuli o zakazie konkurencji. Adwokat reprezentuje ich także w sprawach związanych z czasem pracy i rozliczania go, dotyczących zwolnień grupowych i wypłaty odpraw. Często na wokandę trafiają ponadto roszczenia pracowników o odszkodowania za wypadki przy pracy.

Kancelaria z Wrocławia zapewnia nie tylko porady prawne, czy pomoc w zakresie sporządzania umów, regulaminów lub dokumentów. Gwarantuje także rzetelną reprezentację każdego klienta w sądzie.

Kontakt

skontaktuj się z nami

  Kancelaria Adwokacka Wrocław - pomoc prawna, adwokat rozwód
  Adres:
  ul. Stacha Świstackiego 15/10
  Kod pocztowy:
  50-430 Wrocław
  Telefon: