Rozwód
adwokat Wrocław

Rozwód jest przykładem sprawy, która budzi wiele emocji i rzutuje na dalsze życie obu stron. Czas trwania postępowania i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników, w tym od tego, czy małżeństwo posiadało dzieci, jaki jest powód rozpadu i jaka jest przygotowana argumentacja. Nasza kancelaria może pochwalić się wysoką skutecznością działań, a część wyroków jest uzyskiwana już na pierwszej rozprawie. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę to, że strony, które podejmują decyzję o rozwodzie chcą, aby cały proces zakończył się szybko.

Adwokat Katarzyna Pawłowska - profesjonalne podejście do każdej sprawy o rozwód

Dzięki temu, że sprawę prowadzi adwokat, rozwód może być szybciej zakończony. Wiele małżeństw kończy się, pozostawiając za sobą traumatyczne wspomnienia, które będą obecne również w dalszym życiu. Dlatego też, rozwód powinien być prowadzony przez dobrych prawników, którzy od początku do końca będą wsparciem dla Klienta. W obliczu silnego stresu, z jakim niewątpliwie wiążą się sprawy rozwodowe, Klient może mieć problem ze zrozumieniem i stosowaniem zawiłych przepisów i przygotowaniem formalności. Jeżeli rozwód będzie prowadzony przez naszą kancelarię, wszystko to jest po stronie adwokata.

Skorzystanie z usług kompetentnego prawnika pozwoli zakończyć ważny etap w życiu w sposób bezpieczny i przemyślany. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że rozwód może być też długą przeprawą, dlatego jeszcze przed postępowaniem warto ustalić takie kwestie jak alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku i ewentualna wina z powodu rozpadu małżeństwa. Zdarza się, że niezbędne jest zgromadzenie dowodów na to, że druga strona ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Osoby, które planują rozwód i poszukują kompleksowej pomocy prawnej, zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii znajdującej się w centrum Wrocławia.

Obrączki w sądzie obrazujące sprawy rozwodowe
Dwie złote obrączki

Rozwód – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Takie wydarzenie życiowe jak rozwód wiąże się zazwyczaj z trudnymi i przykrymi emocjami. Trudno wówczas nie tylko przejść przez ten czas, ale również poradzić sobie z uczuciami i do tego jeszcze reprezentować siebie w sprawie rozwodowej, która będzie miała wpływ na pozostałą część życia. Warto wówczas mieć przy swoim boku osobę, która bez emocji podejdzie do kwestii rozwodu i zajmie się przygotowanie pozwu, pomoże przy gromadzeniu dowodów, udzieli fachowej porady oraz będzie reprezentowała nas w sądzie. Adwokat rozwodowy z racji swojego doświadczenia i wiedzy będzie także wsparciem prawnym w zakresie takich kwestii, jak podział majątku, władza rodzicielska I opieka nad dziećmi czy alimenty.

Jeśli chcesz wziąć rozwód we Wrocławiu i potrzebujesz prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych, możesz skontaktować się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Katarzyny Pawłowskiej.

Mężczyzna i kobieta w obecności obrączek przy pozwie rozwodowym

Sprawy rozwodowe we Wrocławiu

Aby doszło do rozwodu w postępowaniu sądowym, strona musi wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeństwa. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi łączące małżonków: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Wykazać należy, że niemożliwy jest powrót małżonków do współżycia fizycznego, odbudowanie relacji materialnej oraz połączenie na nowo więziami uczuciowymi. Aby ustalić stan faktyczny, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalić przyczyny rozkładu pożycia. W tej sytuacji prawnik może pomóc stronie przygotować odpowiednie argumenty oraz dowody w sprawie. Powyższe pozwala skrócić czas trwania sprawy rozwodowej i zaoszczędzić stronie nieprzyjemnych emocji związanych z wizytami w sądzie.

Ponadto podczas rozwodu sąd rozstrzyga następujące kwestie:

  • władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków – sąd może powierzyć ją jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego lub pozostawić ją obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd może też orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o jej zawieszeniu,
  • kontakty z dzieckiem,
  • alimenty – w stosunku do dziecka lub małżonka,
  • podział majątku wspólnego pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, czyli w sytuacji, w której np. strony są zgodne co do składu i sposobu podziału majątku,
  • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – jeżeli małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem.

Złote obrączki leżące obok młotka sędziowskiego
Szalka oraz młotek sędziowski w gabinecie

Sąd orzeka rozwód:

  • z winy jednego małżonka,
  • z winy obu małżonków,
  • bez orzekania o winie – jeśli wnoszą o to zgodnie małżonkowie.