PRAWO KARNE
Postępowanie karne sprawy karne

Jedną z bardziej złożonych dziedzin legislacyjnych jest prawo karne. Kancelaria Adwokacka Katarzyna Pawłowska oferuje profesjonalną pomoc prawną, w tym:

  • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego we wszystkich sprawach,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (dozór elektroniczny, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie kary pozbawienia wolności)

Nie ma nic cenniejszego niż wolność, dlatego tak ważnym jest wybranie doświadczonego i rzetelnego obrońcy w sprawie karnej. W prowadzonych przez nas sprawach zawsze ustalamy z Klientem strategię działania, której trzymamy się przez cały okres postępowania. Każda kwestia jest z podejrzanym lub oskarżonym omówiona przez doświadczonego adwokata, tak aby miał świadomość obowiązujących przepisów i był na bieżąco ze stanem postępowania.

Z uwagi specyfikę spraw karnych i często konieczność podjęcia natychmiastowego działania, konieczny jest szybki kontakt z adwokatem, który zgłosi się do sprawy jako obrońca. Dlatego też, jeśli istnieje ryzyko przestawienia Ci zarzutów lub Twój najbliższy właśnie został już zatrzymany i potrzebujesz pomocy adwokata karnego – dzwoń pod numer: 505 510 204.

Porady prawne
Postępowanie karne sprawy karne

Adwokat od postępowań karnych – Wrocław

W polskim porządku legislacyjnym obejmującym sprawy karne adwokat może występować w dwóch rolach: jako obrońca – zarówno oskarżonego, jak i pokrzywdzonego oraz pełnomocnik – oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub subsydiarnego.

W przypadku osoby, której dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone w wyniku przygotowania, usiłowania lub zaistnienia czynu zabronionego adwokat – jako specjalista z zakresu prawa karnego:

  • zapewnia ochronę praw pokrzywdzonemu,

  • sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

  • przygotowuje odwołania, skargi i zażalenia na warunkowe umorzenie postępowania karnego i pozostałe czynności organów administracji państwowej,

  • zapoznaje się z aktami sprawy,

  • bierze udział w przesłuchaniach,

  • składa wnioski dowodowe.

Adwokat w sprawach karnych – jako obrońca oskarżonego – podejmuje czynności procesowe wyłącznie na jego korzyść. W postępowaniu przygotowawczym i procesie sądowym jest jego przedstawicielem procesowym. Zakres usług kancelarii adwokackiej obejmuje m.in. udzielanie profesjonalnych porad, opracowywanie i wnoszenie do sądów wyższych instancji apelacji oraz kasacji do Sądu Najwyższego.

Adwokat – przedstawiciel w sprawie karnej

W przypadku, kiedy nieunikniony jest proces sądowy, można upoważnić do reprezentacji profesjonalnego adwokata. Prawo karne w Polsce – biorąc pod uwagę obszerność regulacji i częste zmiany przepisów materialnych, procesowych i wykonawczych – należy do jednych z bardziej skomplikowanych dziedzin prawodawstwa. Dlatego wiele osób decyduje się na pomoc ze strony prawnika z doświadczeniem w poruszaniu się po legislacyjnych i proceduralnych wymogach w zakresie prawa karnego.

Nasza kancelaria adwokacka wypracowała własny model działania i współpracy z klientami. Swoje usługi świadczymy z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z przepisami ustawy o adwokaturze i etyką zawodową. Niezależnie od rodzaju i charakteru sprawy jej prowadzenie zawsze zaczynamy od konsultacji prawnej. W jej ramach kompleksowo i merytorycznie omawiamy sytuację klienta oraz jego oczekiwania. Prawnik po zapoznaniu się ze stanem faktycznym proponuje możliwe rozwiązania problemu na każdym etapie postępowania, przedstawia strategię i linię obrony oraz przybliża istotę i przebieg zachowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i pozostałymi podmiotami administracji publicznej. Aby skorzystać z fachowej pomocy oraz reprezentacji adwokata wystarczy upoważnić go do czynności prawnych w swoim imieniu.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego problemu oraz profesjonalną pomoc prawną specjalistów z bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Naszą specjalnością jest prawo karne. Adwokat może być przedstawicielem ustawowym dbającym o interesy klienta w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Adwokat sprawy karne
Kontakt

skontaktuj się z nami