Adwokat rodzinny

Sprawy rodzinne są materią delikatną, przez co muszą być prowadzone z należytym wyczuciem. Współpraca z naszą kancelarią daje gwarancję tego, że adwokat rodzinny nie tylko profesjonalnie poprowadzi całe postępowanie, ale także okaże Klientowi wsparcie i zrozumienie. Swoje usługi świadczymy kompleksowo i rzetelnie, dlatego Klient nie musi koncentrować się na formalnościach. Na bieżąco informujemy o dalszych działaniach, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta.

Usługi z obszaru prawa rodzinnego

Adwokat rodzinny z naszej kancelarii znajdującej się w mieście Wrocław jest osobą z dużym doświadczeniem w zakresie prawa rodzinnego, co ma przełożenie w efektywności dotychczasowych postępowań. W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie i ustalenie ojcostwa. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, nasz adwokat rodzinny pomoże przejść przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres.

Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy. Naszym celem jest udzielenie Klientowi pomocy prawnej na wysokim poziomie. Dotychczasowe działania stanowią potwierdzenie tego, że nasi adwokaci prowadzą sprawy skutecznie. Podczas całego procesu najważniejszy jest Klient i jego dobro, jest to priorytetem podczas współpracy z naszą kancelarią. Dlatego zwracając się do nas o pomoc, adwokat rodzinny zapewni opiekę prawną od początku do końca postępowania.

Kartka z narysowaną rodziną przerwana na pół przez młotek sędziowski na każdej połówce znajdują się pieniądze
Koło w którym znajduje się rodzica otaczana przez ręce

Prawo rodzinne – adwokat z Wrocławia

Sprawy rodzinne zaliczane są do jednych z najczęściej trafiających na wokandę sądową. Prawo rodzinne to sprawy z szerokiego kręgu i zaliczają się do niego kwestie dotyczące m.in. powstania, zmiany i ustania stosunków rodzinno-prawnych, a także majątkowych i niemajątkowych relacji między członkami rodziny. Prawnik rodzinny zajmuje się więc nie tylko alimentami, władzą rodzicielską czy rozwodami ale takie kwestiami dotyczącymi przysposobienia, opieki i kurateli.

Prawo rodzinne to niezwykle delikatna materia, której tematyka obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. rozwód, separację, alimenty na dziecko czy byłego małżonka, władzę rodzicielską, sprawy majątkowe, ustalenie rodzicielstwa. Adwokat rodzinny może kompleksowo zająć się każdym z nich – przygotować pozew/wniosek lub inne dokumenty, opracować strategię działania oraz pomóc w zakresie kompletowania i przeprowadzania przydatnych dowodów.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

W takiej dziedzinie jak prawo rodzinne specjalizujący się w nim adwokat może okazać się wręcz koniecznością, chociażby ze względu na znajomość przepisów i doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. To także osoba, która w przeciwieństwie do stron podejdzie bez emocji do wielu niełatwych kwestii, jakie muszą między sobą uregulować rodzice dzieci I rozstający się małżonkowie. Porada prawna może okazać się przydatna, albowiem podczas niej może dojść do znalezienie szybkiego i łatwego sposobu na zabezpieczenie interesów klienta.

Tekturowa makieta przedstawiająca rodzinę która jest rozcinana na pół przez nożyczki
Figurki przedstawiające mężczyznę, dziecko oraz kobietę

Pomoc adwokata rodzinnego w kwestii alimentów

Jedną z często poruszanych kwestii, regulowanych przez sądy, są alimenty, czyli obowiązkowe i regularne świadczenie, jakie jedna osoba zobowiązana jest uiszczać innej, uprawnionej osobie. Alimenty muszą zapewnić utrzymanie uprawniosego (dziecka, byłego współmałżonka), uwzględniając m.in. wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, wykształcenie. Rolą adwokata jest zapewnienie reprezentowanemu klientowi zabezpieczenia wszelkich sprawiedliwionych potrzeb. Pełnomocnik pomoże więc ustalić, czy dana osoba jest uprawniona do otrzymywania alimentów, przygotuje i zawrze pozasądowe porozumienia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, będzie reprezentował stronę przed sądem w kwestii nie tylko przyznania alimentów, ale także zmiany ich wysokości.