Rozwód z orzeczeniem o winie — czym dokładnie jest?

2 marca 2023

Twój związek małżeński jest dla Ciebie źródłem smutku i cierpienia? Sprawdź, kiedy warto starać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Poznaj aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy i kryteria, którymi sędziowie kierują się przy orzekaniu. Dowiedz się, czego oczekiwać po wyroku rozwodowym i jak zadbać o dobro dziecka po rozstaniu z mężem lub żoną.

Przebieg sprawy rozwodowej

Jeśli planujesz rozstanie z mężem lub żoną, musisz złożyć pozew. Sprawy rozwodowe  przebiegają w różny sposób. Wiele zależy od nastawienia małżonków oraz ich indywidualnej historii. Jedną z możliwości jest wniesienie o orzekanie o winie małżonka. Wówczas należy udowodnić, że partner ponosi odpowiedzialność za rozpad relacji. Większość klientów rozpoczyna przygotowanie do sprawy rozwodowej od konsultacji z prawnikiem, z którym można omówić wszystkie realia i przygotować strategię działania. Sąd kieruje się wyłącznie faktami i z dystansem podchodzi do emocjonalnych aspektów sprawy. Należy zatem zapomnieć o wzajemnych krzywdach i pretensjach i skupić się na analizie swojej sytuacji prawnej.

Orzekanie o winie

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do rozwodu może dojść w przypadku zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. W trakcie postępowania sąd określa, kto jest winny zaistniałej sytuacji. Jeśli jednak obie strony decydują się na kompromis i chcą zaniechać orzekania o winie, ten element rozprawy zostanie pominięty. Najczęstszym powodem, dla którego pokrzywdzona osoba udowadnia winę byłego partnera, jest chęć uzyskania alimentów od byłego małżonka i osobistej satysfakcji. Trzeba jednak pamiętać, że przejście przez wszystkie formalności może zająć więcej czasu, a „oskarżany” partner prawdopodobnie nie będzie godzić się na przyjęcie odpowiedzialności za rozstanie.

Powody rozpadu małżeństwa

Jakie przesłanki świadczą o winie małżonka? Przede wszystkim uwzględnia się rażące zaniedbania relacji oraz nadużycie cudzego zaufania. W sądach często pojawiają się kwestie związane z:

 • przemocą psychiczną lub fizyczną,
 • zdradą partnera,
 • uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i gier hazardowych,
 • odmową współżycia fizycznego,
 • opuszczeniem współmałżonka lub zaniedbaniem rodziny,
 • brakiem zainteresowania dziećmi i unikaniem odpowiedzialności rodzicielskiej.

Za winnego rozpadu małżeństwa można uznać partnera, który dopuścił się zdrady emocjonalnej. Obejmuje ona na przykład przebywanie z inną kobietą lub mężczyzną w tajemnicy oraz poświęcanie jej lub jemu więcej czasu niż własnej rodzinie. Często pojawia się również problem stałego romansu lub przelotnych kontaktów seksualnych z innymi osobami. Za pokrzywdzonych mogą uważać się partnerzy i partnerki, którzy konfrontowani są z efektami uzależnienia partnera. Niebezpieczne zachowania pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz utrata pieniędzy w grach hazardowych to kolejne powody do obarczenia winą.

Opuszczenie rodziny rozumiane jest jako przeprowadzenie się w inne miejsce i brak zainteresowania losem najbliższych. Dotyczy to zarówno partnera, jak i dzieci. Jednym z najbardziej dramatycznych powodów rozstania jest także przemoc, która może przyjąć charakter fizyczny (bicie, potrącanie), psychiczny (wyzwiska, wzbudzanie nieustannego niepokoju i stresu) lub ekonomiczny (np. utrudnianie dostępu do wspólnego majątku).

Udowodnienie winy małżonka

Jak udowodnić winę partnera? Przede wszystkim należy dostarczyć do sądu odpowiednie dowody. Warto przyprowadzić świadków, którzy w trakcie zeznań opowiedzą o trudnej sytuacji w rodzinie. Przydatne będą również zapisy rozmów, zdjęcia i nagrania wskazujące na zdradę. W przypadku przemocy dobrym rozwiązaniem jest udanie się na obdukcję i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach ciała. Niektórzy decydują się na współpracę z agencją detektywistyczną, która pomaga zebrać dowody.

Czy warto orzekać o winie?

Jeśli zależy Ci na szybkim zakończeniu sprawy rozwodowej, lepszym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie. Czym się różni od postępowania ze wskazaniem małżonka winnego? Sąd nie wymaga szczegółowego przedstawienia powodu konfliktów i dowodów winy partnera. Samo orzecznictwo nie ma wpływu na podział majątku lub alimenty na dzieci. Czasami jednak ułatwia pokrzywdzonej stronie rozpoczęcie nowego życia i ma znaczenie psychologiczne.

Aby ustalić kontakt z dzieckiem po rozwodzie, warto jednak przedstawić wszystkie okoliczności sytuacji. Zadaniem sądu jest ochrona małoletniego. Uzależniony, skłonny do przemocy rodzic może mieć ograniczoną władzę rodzicielską. Dzięki temu zapobiega się krzywdzie lub demoralizacji dziecka. Na rozprawie rozwodowej ustala się harmonogram wizyt, miejsce pobytu nieletniego oraz sposób finansowania jego utrzymania.

Kancelaria specjalizująca się w rozwodach

Chcesz wziąć rozwód? Rozpocznij od prawnej interpretacji swojej sytuacji i zbierz dowody potwierdzające Twoją wersję zdarzeń. Możesz zdecydować się na orzekanie o winie małżonka. Na rozprawie poruszone zostaną również kwestie związane z władzą rodzicielską, wysokością alimentów i kontaktem z dzieckiem. Analizą tych tematów zajmują się adwokaci wyspecjalizowani w prawie rodzinnym i opiekuńczym.


  Kancelaria Adwokacka Wrocław - pomoc prawna, adwokat rozwód
  Adres:
  ul. Stacha Świstackiego 15/10
  Kod pocztowy:
  50-430 Wrocław
  Telefon: