Choroba pracownika jako podstawa wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
26 maja 2013

Każdy pracodawca wie, że nic tak nie utrudnia pracy jak nagła i niezapowiedziana nieobecność pracownika. Taka absencja najczęściej jest spowodowana chorobą lub skorzystaniem przez pracownika z urlopu na żądanie. Oczywiście każdy pracownik ma prawo chorować, ale co w sytuacji, gdy te choroby są tak częste, że wręcz dezorganizują pracę? Czy można z takim pracownikiem rozwiązać…

Umieszczenie informacji gospodarczej o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów
23 maja 2013

Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych wprowadziła rozróżnienie pomiędzy wymogami formalnymi wniosku o umieszczenie informacji gospodarczych od rozróżnienia czy wniosek dotyczy konsumenta czy przedmiot występujący w profesjonalnym obrocie. O wymogach formalnych wniosku dotyczących podmiot nie będący konsumentem traktuje mój poprzedni wpis – Umieszczenie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów. W praktyce często zdarza się, że to…

Umieszczenie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów
22 maja 2013

W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy wzywający do zapłaty bardzo często umieszczają w treści pisma ostrzeżenie o przekazaniu informacji o nierzetelnym kontrahencie do Krajowego Rejestru Długów. Nie każdy wierzyciel jednak wie, że aby skutecznie przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, konieczne jest spełnienie szeregu ustawowych wymogów. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie…

Umowa między wspólnikiem a jednoosobową spółką z o.o.
19 maja 2013

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych [k.s.h.] spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa (czyli spółka z o.o. lub spółka akcyjna), której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. W praktyce bardzo często dochodzi do zawiązania jednoosobowej spółki z o.o. Powyższe rozwiązanie jest wybierane bardzo często przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które…