Niepowrót do zakładu karnego
17 lutego 2020
NIEPOWRÓT DO ZAKŁADU KARNEGO

Skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym, można podzielić na dwie podgrupy: podgrupę skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym w celu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności i podgrupę skazanych, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuacji odbywania kary pozbawienia wolności. Skazani, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuowania…

Przedłużenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
18 grudnia 2019
Przedłużenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Kwestią niezwykle istotną dla skazanych przebywających poza zakładem karnym, w ramach dobrodziejstwa korzystania z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, często okazuje się przedłużenie przerwy. Wynika to z faktu, że przedłużenie przerwy umożliwia skazanemu pozostanie w dalszym ciągu na wolności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie wizji powrotu do zakładu karnego. Skazany co prawda, może się…

Ochrona dóbr osobistych
7 października 2019
Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Tak wskazane przez ustawodawcę dobra osobiste podlegające ochronie dają szeroką możliwość ich interpretacji. Ich wspólną cechą jest to,…

Miejsce zamieszkania dziecka a konflikt rodziców
9 września 2019
Miejsce zamieszkania dziecka a konflikt rodziców

W świetle obowiązującego prawa prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców jest prawem konstytucyjnie chronionym. Prawo do wychowywania dzieci oraz prawo do kontaktów z nimi należą zaś do kategorii tzw. praw rodzicielskich, które również gwarantowane są przez Konstytucję RP. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to szeroko rozumiane „dobro dziecka” wiedzie prym nad prawami rodziców. Wobec…