Dozór elektroniczny za granicą, czyli alternatywny sposób wykonania kary pozbawienia wolności poza Polską
3 sierpnia 2021
Dozór elektroniczny za granicą, czyli alternatywny sposób wykonania kary pozbawienia wolności poza Polską

Skazani prawomocnym wyrokiem sądu polskiego na karę pozbawienia wolności czasami chcieliby ją odbyć w innym kraju niż w Polsce. Można wyróżnić dwa powody takiej decyzji. Pierwsza sytuacja dotyczy skazanych obywateli polskich, których rodziny mają miejsce zamieszkania w innym kraju lub sami skazani wyprowadzili się poza granice Polski i tam prowadzą swoje życie. Druga sytuacja może…

Kontakty z dzieckiem, a rozwód
5 maja 2020
Kontakty z dzieckiem, a rozwód

Podczas toczącej się sprawy rozwodowej strony mają do czynienia z wieloma trudnymi aspektami, które wymagają rozstrzygnięcia przez sąd. Jednym z nich niewątpliwie jest uregulowanie kontaktów z ich dziećmi. Rzecz jasna sytuacja nie jest problematyczna, jeśli rozwodzący się małżonkowie nie pozostają w konflikcie między sobą, a kwestie kontaktów z dziećmi są bezsporne. Niemniej takie sytuacje bywają…

Alimenty dla małżonka, a rozwód
28 kwietnia 2020
Alimenty dla małzonka a rozwód z małżonką

Krąg osób uprawnionych do alimentów wbrew pozorom jest szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do przyznania ich niepełnoletniemu dziecku. Otóż w wyroku rozwodowym na żądanie jednego z małżonka Sąd może zasądzić obowiązek alimentacyjny od współmałżonka. Na marginesie zaznaczyć należy, iż takiego obowiązku małżonek może zażądać nie tylko podczas toczącej się sprawy rozwodowej, ale i w…

Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego
21 lutego 2020
Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu w Polsce (16%; 10,3 tys. przypadków). Częściej do rozpadu małżeństwa doprowadza jedynie niezgodność charakterów (42%; 27,6 tys. przypadków) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (22%; 14,2 tys. przypadków). Alkoholizm pociąga za sobą destrukcję małżeństwa i stanowi według 71% wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa ankietowanych. Negatywny odbiór społeczny zarówno…