Ochrona dóbr osobistych
7 października 2019

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Tak wskazane przez ustawodawcę dobra osobiste podlegające ochronie dają szeroką możliwość ich interpretacji. Ich wspólną cechą jest to,…

Miejsce zamieszkania dziecka a konflikt rodziców
9 września 2019

W świetle obowiązującego prawa prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców jest prawem konstytucyjnie chronionym. Prawo do wychowywania dzieci oraz prawo do kontaktów z nimi należą zaś do kategorii tzw. praw rodzicielskich, które również gwarantowane są przez Konstytucję RP. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to szeroko rozumiane „dobro dziecka” wiedzie prym nad prawami rodziców. Wobec…

Rozwód – podział majątku wspólnego
8 kwietnia 2019

Rozwód rozwiązuje związek małżeński, a zatem zrywa prawne więzy łączące małżonków, między innymi małżeńską wspólność majątkową. Sprawa podziału majątku może zostać rozstrzygnięta już na rozprawie rozwodowej, ale pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli jednak przesłanka ta nie zostanie spełniona, sprawa o podział majątku będzie się toczyć już w…

Blokada alkoholowa – czy można prowadzić auto mimo zakazu prowadzenia pojazdów
22 lutego 2019

Od pewnego czasu kierowcy obarczeni orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z udogodnienia jakim jest tzw. blokada alkoholowa. Mimo, iż taka możliwość istnieje już od niespełna czterech lat (przepis wszedł w życie 20 marca 2015 r.), Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na bardzo niskie zainteresowanie jego stosowaniem. Ze statystyk przedstawionych przez resort w odpowiedzi dla…