Alimenty dla małżonka, a rozwód
28 kwietnia 2020

Krąg osób uprawnionych do alimentów wbrew pozorom jest szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do przyznania ich niepełnoletniemu dziecku. Otóż w wyroku rozwodowym na żądanie jednego z małżonka Sąd może zasądzić obowiązek alimentacyjny od współmałżonka. Na marginesie zaznaczyć należy, iż takiego obowiązku małżonek może zażądać nie tylko podczas toczącej się sprawy rozwodowej, ale i w…

Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego
21 lutego 2020

Nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu w Polsce (16%; 10,3 tys. przypadków). Częściej do rozpadu małżeństwa doprowadza jedynie niezgodność charakterów (42%; 27,6 tys. przypadków) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (22%; 14,2 tys. przypadków). Alkoholizm pociąga za sobą destrukcję małżeństwa i stanowi według 71% wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa ankietowanych. Negatywny odbiór społeczny zarówno…

Niepowrót do zakładu karnego
17 lutego 2020

Skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym, można podzielić na dwie podgrupy: podgrupę skazanych, którzy nie stawili się w zakładzie karnym w celu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności i podgrupę skazanych, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuacji odbywania kary pozbawienia wolności. Skazani, którzy nie powrócili do zakładu karnego w celu kontynuowania…

Przedłużenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
18 grudnia 2019

Kwestią niezwykle istotną dla skazanych przebywających poza zakładem karnym, w ramach dobrodziejstwa korzystania z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, często okazuje się przedłużenie przerwy. Wynika to z faktu, że przedłużenie przerwy umożliwia skazanemu pozostanie w dalszym ciągu na wolności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie wizji powrotu do zakładu karnego. Skazany co prawda, może się…