Podwyższenie alimentów na dziecko – wszystko co musisz wiedzieć!

25 października 2022
Podwyższenie alimentów

Rodzic, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem, ma obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania. Realizacji tego celu służą regularnie opłacane świadczenia alimentacyjne. Warto dowiedzieć się, w jakich okolicznościach można ubiegać się o ich podwyższenie. Rozstanie rodziców wychowujących wspólne potomstwo nie powinno wpływać na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. Dlatego osoba wyprowadzająca się z…

Jakie są warunki i skutki rozwodu?

21 września 2022
Przebieg rozwodu

Wydanie przez sąd wyroku rozwiązującego małżeństwo możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone przesłanki. Małżonkowie muszą też mieć świadomość, że rozwód pociąga za sobą szereg skutków prawnych. W artykule poruszamy najważniejsze kwestie. Do polskich sądów rokrocznie wpływa kilkadziesiąt tysięcy pozwów rozwodowych. Planując formalne rozstanie ze współmałżonkiem, należy zdawać sobie sprawę, że samo złożenie wspomnianych…

Rozwody – przebieg sprawy rozwodowej krok po kroku

7 września 2022
Sprawy rozwodowe

Rozstanie dwojga ludzi i zakończenie ich małżeństwa – nawet jeśli odbywa się w sposób pokojowy – nigdy nie jest prostą sprawą. Zanim dojdzie do formalnego orzeczenia rozwodu, konieczne jest wzięcie udziału w określonych procedurach sądowych. W trakcie rozpraw strony zwykle reprezentowane są przez swoich pełnomocników, którzy odpowiadają m.in. za udzielanie porad prawnych, przygotowywanie stosownych pozwów…

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe

15 marca 2022
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu

Kodeks karny daje podstawy do wyodrębnienia dwóch trybów orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w charakterze środka karnego: fakultatywnego (art. 42 §1 k.k.) oraz obligatoryjnego (art. 42 §1a-4 k.k.). W pierwszym wypadku orzeczenie zakazu pozostawione jest swobodnemu uznaniu sądu, w drugim zaś o jego wymierzeniu przesądza ustawa. W skrócie stwierdzić można, iż przesłankami fakultatywnego orzekania zakazu prowadzenia…