Rozwód – podział majątku wspólnego
8 kwietnia 2019

Rozwód rozwiązuje związek małżeński, a zatem zrywa prawne więzy łączące małżonków, między innymi małżeńską wspólność majątkową. Sprawa podziału majątku może zostać rozstrzygnięta już na rozprawie rozwodowej, ale pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli jednak przesłanka ta nie zostanie spełniona, sprawa o podział majątku będzie się toczyć już w…

Blokada alkoholowa – czy można prowadzić auto mimo zakazu prowadzenia pojazdów
22 lutego 2019

Od pewnego czasu kierowcy obarczeni orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych mogą skorzystać z udogodnienia jakim jest tzw. blokada alkoholowa. Mimo, iż taka możliwość istnieje już od niespełna czterech lat (przepis wszedł w życie 20 marca 2015 r.), Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na bardzo niskie zainteresowanie jego stosowaniem. Ze statystyk przedstawionych przez resort w odpowiedzi dla…

Zakaz stadionowy – czy obowiązuje poza Polską
20 sierpnia 2018

Osoby, na które został nałożony tzw. zakaz stadionowy z pewnością zainteresowane są kwestią czy nałożony na nich zakaz funkcjonuje poza granicami kraju. Polski ustawodawca w akcie normatywnym regulującym problematykę bezpieczeństwa na stadionach nie postanowił dokonać podziału na imprezy rozgrywane na terytorium RP i poza jej granicami. Taka regulacja istnieje w Anglii, gdzie w Football Spectators…

Zakaz stadionowy jako zakaz wstępu na imprezę masową
16 sierpnia 2018

Zakaz wstępu na imprezę masową (tzw. zakaz stadionowy) należy do katalogu środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu Karnego. W systemie polskiego prawa karnego został uregulowany w Kodeksie Karnym jako środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw oraz w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, jako środek wobec sprawców wykroczeń enumeratywnie wymienionych w tej ustawie oraz w…