PRAWO KARNE
Kajdanki w obecności młotka sędziowskiego
  • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego we wszystkich sprawach,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (dozór elektroniczny, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie kary pozbawienia wolności)

Nie ma nic cenniejszego niż wolność, dlatego tak ważnym jest wybranie doświadczonego i rzetelnego obrońcy w sprawie karnej. W prowadzonych przez nas sprawach zawsze ustalany z Klientem strategię działania, której trzymamy się przez cały okres postępowania. Każda sprawa karna jest z podejrzanym lub oskarżonym omówiona, tak aby miał świadomość obowiązujących przepisów i był na bieżąco ze stanem postępowania.

Z uwagi specyfikę spraw karnych i często konieczność podjęcia natychmiastowego działania, konieczny jest szybki kontakt z adwokatem, który zgłosi się do sprawy jako obrońca. Dlatego też, jeśli istnieje ryzyko przestawienia Ci zarzutów lub Twój najbliższy właśnie został już zatrzymany i potrzebujesz pomocy adwokata karnego – dzwoń pod numer: 505 510 204.

Figurka trzymająca w ręku wagę szalkową