Kiedy przedsiębiorca może potrzebować pomocy prawnika?

Pierwszym momentem, kiedy przedsiębiorca może potrzebować wsparcia profesjonalnej kancelarii z Wrocławia, jest ten, w którym chce założyć działalność gospodarczą. Adwokat więc może pomóc przy zakładaniu spółki, nie tylko doradzając jej najlepszą formę, ale też uczestnicząc na każdym kolejnym etapie tego procesu, maksymalnie odciążając swojego klienta. Prawnik może również świadczyć profesjonalną obsługę prawną firm, co obejmuje m.in. przygotowanie i opiniowanie umów z innymi podmiotami gospodarczymi, reprezentację klienta w postępowaniach sądowych i przedsądowych i wiele innych czynności.

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych,
 • tworzenie, łączenie, rejestracja oraz likwidacja spółek,
 • reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami.
Młotek sędziowski leżący na banknotach
Zielone oraz czerwone cyferki

Czym zajmuje się prawo gospodarcze?

Nazwę tę stosujemy do kilku aktów prawnych, w tym m.in. prawa publicznego gospodarczego i prywatnego prawa gospodarczego. W pierwszym przypadku regulowany jest zakres wpływu państwa w gospodarkę, a także stosunki między przedsiębiorstwami prywatnymi a władzami państwowymi w zakresie obrotu gospodarczego. Prywatne zaś ustala zasady stosunków między przedsiębiorstwami oraz między nimi a podmiotami fizycznymi – klientami. Do tego zbioru aktów prawnych zalicza się również kodeks spółek handlowych, który określa zasady zakładania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek:

 • jawnych
 • partnerskich
 • komandytowych
 • komandytowo-akcyjnych
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjnych