Jakie są różnice między prawem cywilnym a karnym?

Obie te gałęzie prawa obejmują materię skodyfikowaną w dwóch różnych kodeksach. Kiedy to pierwsze reguluje stosunki cywilnoprawne, drugie określa kary dla osób, które dokonały czynu zabronionego (przestępstwa lub wykroczenia), naruszając czyjąś własność, zdrowie lub inne dobro czy wartość. Inaczej też wygląda proces w prawie cywilnym i karnym. Począwszy od nazewnictwa stron (powód i pozwany w sprawach z KC, podejrzany i pokrzywdzony – w postępowaniu przygotowawczym – lub oskarżony i oskarżyciel w postępowaniach z KK) po cel prowadzenia sprawy – w pierwszym przypadku chodzi o ochronę praw podmiotu, w tym drugim zaś – o ukaranie sprawcy czynu zabronionego.

Prawo cywilne Wrocław

Kancelaria adwokacka Katarzyna Pawłowska oferuje:

 1. przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
 2. profesjonalne porady prawne w zakresie prawa cywilnego we Wrocławiu,
 3. reprezentowanie przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych (np. błędy medyczne Wrocław), w tym w szczególności w sprawach dotyczących:
  • zapłaty,
  • odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  • odpowiedzialności za czyn niedozwolony,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • obrotu nieruchomościami,
  • zasiedzenia, ochrony posiadania,
  • zniesienia współwłasności,
  • podziału majątku,
  • najmu, dzierżawy,
  • spadków, darowizn oraz zachowku.

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Ujmując temat ogólnie, prawo cywilne zajmuje się regulowaniem stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi. To oznacza, że obejmuje ono uprawnienia i obowiązki wszystkich tych podmiotów, jakie mają wobec siebie w ramach zawartych umów, np. sprzedaży, zobowiązań etc., a także w ramach współżycia społecznego. Jest jedną z najobszerniejszych dziedzin prawa, obejmującą także sprawy rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi itp.), rzeczowe (np. zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki), z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz spadkowe. Prawo cywilne chroni również własność (ruchomości, jak i nieruchomości) jednego podmiotu przed ingerowaniem innych osób. Ochrania również dobra osobiste osób fizycznych (zdrowie, cześć, twórczość artystyczną itp.), jak i prawnych (np. nazwę przedsiębiorstwa, jego renomę i wizerunek na rynku, tajemnicę handlową).

Obejmuje ono niemal każdy aspekt stosunków cywilnoprawnych między różnymi podmiotami i pomaga ustalić ich uprawnienia oraz obowiązki względem siebie. W tym obszarze więc profesjonalna kancelaria z Wrocławia może pomóc chronić Państwa prawa przed bezprawną ingerencją innych podmiotów.

Kancelaria adwokacka - usługi prawne
Prawo cywilne

Kodeks cywilny – podstawowy akt normatywny regulujący prawo zobowiązań, spadkowe i rzeczowe

W polskim prawodawstwie na przepisy cywilne składa się uporządkowany system norm prawnych, regulujących stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi. Podstawowym aktem normatywnym określającym powstanie, treść, ustanie i zakres obowiązków cywilnoprawnych jest ustawa z 1964 roku Kodeks cywilny. Jego przepisy regulują w szczególności stosunki własnościowe, majątkowe i osobiste.

Rola adwokata w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Adwokat specjalizujący się w sprawach obejmujących prawo rzeczowe, spadkowe, zobowiązań oraz z obszaru własności intelektualnej – dba, aby postępowanie na każdym etapie było prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a wszystkie formalności zostały spełnione stosownie do ustawowych terminów i procedur. Współpraca z prawnikiem daje klientowi poczucie, że nie jest sam w trudnym położeniu i może liczyć na profesjonalną pomoc od osoby z wiedzą z zakresu prawa cywilnego.

Ponieważ każda sprawa jest inna i przebiega w odmienny sposób, kancelaria adwokacka zawsze podchodzi do problemu indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji klienta. Zajmujemy się pomocą w rozwodach, udzielamy porad prawnych, wskazujemy, jak przeprowadzić podział majątku, doradzamy w kwestiach obejmujących zniesienie współwłasności. Oferujemy wsparcie z zakresu prawa zobowiązań, spadkowego i rzeczowego. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną we Wrocławiu. Prawo cywilne to nasza specjalność.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego
Kontakt

skontaktuj się z nami

  Kancelaria Adwokacka Wrocław - pomoc prawna, adwokat rozwód
  Adres:
  ul. Stacha Świstackiego 15/10
  Kod pocztowy:
  50-430 Wrocław
  Telefon: