Rozwód bez orzeczenia o winie – szybki rozwód małżonków
4 stycznia 2023
Rozwód

Choć małżonkowie przysięgają sobie, że będą ze sobą, póki śmierć ich nie rozłączy, w praktyce wygląda to nierzadko inaczej. Aż około 1/3 zawartych małżeństw rozpada się, a trudność spraw, jakie w takich sytuacjach są rozpatrywane przez sądy, bywa zróżnicowana. Najbardziej „optymistycznym” wariantem jest rozwód bez orzekania o winie. To najszybszy sposób na rozwiązanie małżeństwa. Jednak…

Kontakt z dzieckiem po rozwodzie – wszystko co musisz wiedzieć
4 stycznia 2023
Mama machająca do dziecka z samochodu

Statystycznie w Polsce co roku rozwodzi się około 19-20 tysięcy par. Z tego wynika, że rozpada się nawet co trzecie małżeństwo w kraju. Fakt ten pociąga za sobą szereg konsekwencji. Wśród nich pojawia się często kwestia zabezpieczenia kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem, którego dobro dla sądu jest jednym z najwyższych priorytetów. Co trzeba wiedzieć…

Podwyższenie alimentów na dziecko – wszystko co musisz wiedzieć!
25 października 2022
Podwyższenie alimentów

Rodzic, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem, ma obowiązek partycypowania w kosztach jego utrzymania. Realizacji tego celu służą regularnie opłacane świadczenia alimentacyjne. Warto dowiedzieć się, w jakich okolicznościach można ubiegać się o ich podwyższenie. Rozstanie rodziców wychowujących wspólne potomstwo nie powinno wpływać na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. Dlatego osoba wyprowadzająca się z…

Jakie są warunki i skutki rozwodu?
21 września 2022
Przebieg rozwodu

Wydanie przez sąd wyroku rozwiązującego małżeństwo możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone przesłanki. Małżonkowie muszą też mieć świadomość, że rozwód pociąga za sobą szereg skutków prawnych. W artykule poruszamy najważniejsze kwestie. Do polskich sądów rokrocznie wpływa kilkadziesiąt tysięcy pozwów rozwodowych. Planując formalne rozstanie ze współmałżonkiem, należy zdawać sobie sprawę, że samo złożenie wspomnianych…